Jak rośnie

Niewielkie ilości wyselekcjonowanego szczepu Chlorelli Pyroneidosy umieszczane są w butelkach z płynnym roztworem składników odżywczych.
Po pierwszym podziale komórek są one przenoszone na zewnątrz do stawów hodowlanych z bogatą zawartością składników odżywczych na 7-12 dni. Następną fazą jest przelewanie do kolejnych coraz większych stawów. Po odfiltrowaniu suszy się ją do postaci proszku. Zanim uzyskany proszek zostanie zamieniony w produkt końcowy (tabletki, ekstrakty, napoje, batoniki) jest poddawany rygorystycznym badaniom jakości. Taka postać Chlorelli byłaby jednak nie w pełni użyteczna dla człowieka. Jej przyswajalność wynosi bowiem około 50%. Kolejną fazą jest poddanie Chlorelli procesowi mechanicznego uszkadzania błony komórkowej opatentowaną metodą DynoMill. Otwiera to drogę do calego bogactwa tej algi zawartego w jej jądrze. Przyswajalność wzrasta do około 90%.
Tylko taki proces gwarantuje maksymalizację korzyści odżywczych, higienę oraz naturalność namnażania zielonej algi chlorelli. Reżim produkcyjny absolutnie zabrania używania jakichkolwiek chemicznych środków ochrony czy nawozów. Tabletkowanie chlorelli jest przeprowadzane przez wysokiej klasy specjalistów bez użycia  dodatków klejących czy wypełniaczy. Tabletka jest wytłaczana pod ciśnieniem z jednoczesnym użyciem pary wodnej. Aby nie zachodziła potrzeba używania pary wodnej o zbyt wysokich parametrach, mogących mieć wpływ na utratę części wartości odżywczych produkuje się małe tableteczki o wadze 200 mg. Przyjęto graniczną bezpieczną wartość wagi tabletki 250 mg, powyżej tej wartości albo trzeba by użyć pary wodnej o wysokich parametrach albo dodatków zlepiających. Zatem nasza  tabletka chlorelli nie zawiera nic poza Chlorellą Pyroneidosą w jej najczystrzej postaci o  wadze poniżej maksimum bezpieczeństwa – 200 mg.

Zapytałby ktoś, po co wogóle tabletkować ?                                                                                               Otóż sprasowanie Chlorelli do postaci tabletki sprawia iż powierzchnia styku z powietrzem zmniejsza się miliony razy. Zatem proces utleniania się i deterioracji produktu spowalnia się dzięki temu zabiegowi, gwarantując zachowanie nie zmienionych wlaściwości oraz świerzości przez długi okres.

Chlorella wyłapuje substancje toksyczne
Chlorella pochłania substancje toksyczne oraz bakterie chorobotwórcze z niezwykłą wręcz szybkością.
Ta bardzo użyteczna właściwość dla organizmu ludzkiego może być problemem w naturalnych zbiornikach wodnych, jeśli hodowla nie podlega kontroli. Przyciągając rozmaite toksyny chlorella zmniejsza tym samym swą przydatność dla ludzi. Innymi słowy, gdyby komórki chlorelli zaabsorbowały już jakieś toksyny zanim zostały z nich wyprodukowane tabletki, wartość tych produktów z punktu widzenia detoksykacji organizmu ludzkiego mogłaby być niewielka. Dlatego należy zwrócić baczną uwagę, aby nabywany przez nas produkt posiadał międzynarodowe znaki jakości, gwarantujące najwyższą czystość, a tym samym przynosił korzyści dla naszego organizmu.

Wszelkie wysiłki zmierzające do produkcji chlorelli w warunkach naturalnych kończyły się niepowodzeniem. To znaczy jakość uzyskanego produktu była bardzo niska. Niemożliwą jest bowiem rzeczą zabezpieczenie jeziora przed dostępem bakterii, jak również utrzymanie w nim prawidłowego pH. Nawet pomimo ścisłego reżimu produkcyjnego i nieustannej kontroli jest możliwe wykrycie śladowych ilości metali ciężkich w produktach otrzymywanych z chlorelli. Ponieważ chlorella chłonie toksyny ze swego otoczenia jak gąbka, ciężko sobie wyobrazić otrzymanie w 100% pozbawionego zanieczyszczeń produktu. Tak więc produkcja odbywa się w sztucznych, specjalnie do tego celu zaprojektowanych zbiornikach. Gwarantuje to znakomitą jakość produktu.