Badania naukowe

1. Przegląd najnowszych badań klinicznych – Chlorella pyrenoidosa w leczeniu fibromialgii, nadciśnienia i wrzodziejącego zapalenia okrężnicy.“A review of recent clinical trials of the nutritional supplement Chlorella pyrenoidosa in the treatment of fibromyalgia, hypertension, and ulcerative colitis.”

Altern Ther Health Med. 2001 May-Jun;7(3):79-91. Virginia Commonwealth University, Medical College of Virginia, Richmond, VA 23298-0709, USA. rmerchan@hsc.vcu.edu

 

KONTEKST:                                                                                                                                 Przypuszcza się, że spożycie żywności naturalnej, bogatej w zdrowe makroskładniki przynosi wiele korzyści dla tych, którzy poza tym pozostają na zwykłej niewegetariańskiej diecie . Jednym z przykładów jest suplement diety  Chlorella pyrenoidosa , jednokomórkowa zielona alga słodkowodna bogata w białka , witaminy i składniki mineralne .

CEL :
Znalezienie dowodów na  potencjalne możliwości  łagodzenia poprzez suplementację chlorellą oznak i objawów , poprawa jakości życia , i normalizacji funkcji organizmu u osób z chorobami przewlekłymi , szczególnie fibromyalgią , nadciśnieniem i wrzodziejącym zapalenim jelita grubego .

PROJEKT :
Podwójnie ślepa próba, randomizowane badania kliniczne , kontrolowane placebo .

MIEJSCE :
Medical College Virginia Commonwealth University w Wirginii .

PACJENCI :
Pięćdziesiąt pięć osób z fibromyalgią , 33 z nadciśnieniem , a 9 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego .

INTERWENCJA :
Badani spożywali 10 g czystej Chlorelli w postaci tabletek i 100 ml  ekstraktu z Chlorelli każdego dnia przez 2 lub ??3 miesiące.

GŁÓWNE OCENIANE PARAMETRY:
U pacjentów z fibromialgią ocena bólu i ogólnej jakości życia. Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym , pomiary spoczynkowego rozkurczowego ciśnienia krwi i poziomu lipidów w surowicy krwi . W przypadku pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego , określenie stanu choroby przy użyciu Wskaźnika Aktywności Choroby .

WYNIKI:
Codzienna suplementacja diety  chlorellą może obniżyć wysokie ciśnienie krwi , obniżyć poziom cholesterolu w surowicy krwi , przyspiesza gojenie się ran i zwiększa funkcje immunologicznych .

WNIOSKI:
Potencjał chlorelli w łagodzeniu objawów , poprawę jakości życia oraz normalizację funkcji organizmu u pacjentów z fibromyalgią , nadciśnieniem, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego uzasadniają podjęcie dalszych bardziej kompleksowych badań klinicznych z zastosowaniem chlorelli.

2. Chlorella blokuje przenikanie  metylortęci do płodu u myszy ciężarnych.

Uchikawa, Takuya, Maruyama, Isao, Kumamoto, Shoichiro; Ando, ??Yotaro; Yasutake, Akira:Journal of Toxicological Sciences. Październik 2011, tom. 36 Wydanie 5, P675-680. 6p.

 

3. Wpływ Chlorelli na wydalanie kadmu z kałem i moczem w chorobie “Itai-Itai”(choroba spowodowana zatruciem kadmem)  Hagino et al.; Effect of Chlorella on fecal and urinary cadmium excretion in “Itai-Itai”

Jpn. J. Hyg. 30(1), 77, April 1975.

 

4. Jakość białka  jednokomórkowych glonów zielonych i ich działanie w zapobieganiu martwicy wątroby.

The quality of the protein of unicellular green algae and their effect in preventing liver necrosis.

 Fink, H., Herold, E.:Zeitschr. Physiol Chem. 182-191, 1956.

 

 

5. Wpływ Chlorelli na poziom glikogenu, triglicerydów i cholesterolu u szczurów traktowanych etioniną.

 Effect of Chlorella on the levels of glycogen, triglyceride and cholesterol in ethionine treated rats.

Want, L.F., Lin, 1.K., Tung, Y.C.: J. Formosan Medical Assoc., 79 (1), 1-10, 1980.

 

6.  Przeciw nowotworowe iniekcje z mikroroślin (jednokomórkowych glonów i drożdży). Błędna koncepcja  czy prawda?

 Anti-tumoral vaccination by peritoneal injection of micro-vegetable (yeasts and unicellular algae). Conceptual Error or ReaIity?

Vermeil, C., Morin, O., LeBodic, L.:Archives Medicales de L’Oest Tome 14; No. 10, pp 423-426.

 

šš7Zachowanie różnych gatunków mikro alg w usuwania niklu i cynku ze ścieków przemysłowych.     ( Performance of different microalgael species in removing nickel and zinc from industrial wastewater.)

Chošng AM , Wong YS, Tam Chemosphere . 2000 Jul; 41 (1-2) :251-7

Badania przeprowadzono w celu porównania zdolności 11 gatunków miko alg w usuwaniu niklu i cynku ze ścieków. Wyniki potwierdzają ich skuteczność.

8. Suplementacja Chlorellą pyrenoidosą pacjentów z zespołem fibromyalgii: badanie pilotażowe. (Nutritional supplementation with Chlorella pyrenoidosa for patients with fibromyalgia syndrome: a pilot study.)

Merchant RE ; Carmack Kalifornia ; Wise CM;
Phytother Res, maj 2000, 14 ( 3 ) :167 – 73
Wydziały Anatomii i Chorób Wewnętrznych , Virginia Commonwealth University , Medical College of Virginia Richmond , VA 23298-0709 , USA. rmerchan@hsc.vcu.edu

Codziennie przez 2 miesiące 20 uczestników spożywało 10 g ( 10000 mg) chlorelli. Każde złagodzenia objawów sprawdzano i oceniano ilościowo stosując pół – obiektywne i subiektywne oceny rezultatów na wizytach w klinice co 0, 30 i 60 dni terapii. Osiemnastu spośród 20 pacjentów ukończyło 2 miesięczny proces. Po dwóch miesiącach spadek bólu był średnio o 22%. Spadek ten był statystycznie znaczący. Próbki krwi pobierane za każdym razem nie wykazywały żadnych istotnych różnic w składzie chemicznym surowicy, form elementów oraz krążących podklas limfocytów.

9. Hamujący potencjał Chlorelli vulgaris w papillomagenezji skóry i systemu detoksykacji ksenobiotyków u myszy.

(Inhibitory potential of Chlorella vulgaris on mouse skin papillomagenesis and xenobiotic detoxication system.)

Singh; Singh SP ; Bamezai R Anticancer Res 1999 maj- czerwiec , 19 ( 3A ) :1887 – 91

Niniejsze badanie ocenia potencjał Chlorelli vulgaris na nowotwory skóry u myszy, oraz rolę w systemie detoksykacji ksenobiotyków modulujących postać raka. Miejscowe stosowanie chlorelli podczas peri -, post- lub około – i post- początkowych etapach indukcji raka, znacznie zmniejszało nowotwory. Samodzielnie lub w trakcie leczenia Chlorella peri -, post- lub etapy peri – i post- initiational znacznie podniósł poziom sulfhydrylu ( – SH) i S- transferazy glutationu (GST ),  w wątrobie i tkankach skóry . Wyniki wskazują, że stosowanie Chlorelli zapobiega rakowi skóry. Możliwe znaczenie systemu metabolizmu ksenobiotyków w modulowaniu wzorca raka jest przedmiotem dalszej dyskusji.

 

10.Doustne podawanie jednokomórkowej algi zielonej, Chlorelli vulgaris, zapobiega wrzodom wywołanych stresem.

(Oral administration of a unicellular green algae, Chlorella vulgaris,

prevents stress-induced ulcer.)

Tanaka K , Yamada, Noda K. i wsp. Planta Med 1997 Oct; 63 (5) :465-6.

Doustne podawanie suchej sproszkowanej Chlorelli vulgaris wykazały wyraźne profilaktyczne działanie w owrzodzeniu. Chlorella może zapobiegać powstawaniu wrzodów głównie na osi ” mózg – układ odpornościowy – jelita ” i ochrony błon śluzowych dzięki jej właściwościom.

 

11. Bio-regeneracja za pomocą Chlorelli wytwarzającej maltozę: koncepcja systemowa rozwoju technologicznego i doświadczeń.(Bioregeneration with maltose excreting Chlorella: system concept, technological development, and experiments.)

Wolf L Adv Space Biol Med 1997 ; 6:255-74

Europejska Agencja Kosmiczna w Holandii badała bio-regeneracyjny system na małą skalę w celu wspierania długotrwałych eksperymentów biologicznych z tlenem, wodą i żywnością na pokładzie statku kosmicznego. Rdzeniem tego układu był specjalny foto- bioreaktor, w którym był namnażany szczep Chlorelli wytwarzający maltozę.

 12. Radio protekcyjne działanie Chlorelli vulgaris(E-25) na myszy po ekspozycji.(Post-exposure radioprotection by Chlorella vulgaris (E-25) in mice.)

Singh SP ; Tiku AB ; Kesavan PC, Indian J Exp Biol 1995 Aug; 33 (8) :612-5

Doustne podawanie Chlorelli 1 godzinę przed lub bezpośrednio po ekspozycji na subletalne promieniowanie gamma zwiększało liczbę endogennych kolonii śledziony  (CFU-S). Radio-protekcyjna siła zależna była zarówno od dawki Chlorelli jak i czasu jej podawania. Optymalny wynik obserwowano przy dawce 500 mg / kg masy ciała. Chlorellę podawano 1 godzinę przed lub bezpośrednio po napromieniowaniu.

 13. Ocena radio protekcyjnego działania zmutowanej Chlorelli vulgaris(E-25) na myszach. (Evaluation of radioprotective action of a mutant (E-25) form of Chlorella vulgaris in mice.)

Sarma L ; Tiku AB ; Kesavan PC ; Ogaki M, J Radiat Res ( Tokio ) 1993 Dec; 34 (4) :277-84

Badacze  badali wpływ doustnie podawanej Chlorelli vulgaris na modulację uszkodzeń chromosomów wywołanymi promieniami gamma u napromieniowanych myszy . Zaobserwowano znaczącą rolę ochronną przed promieniowaniem, zarówno w przypadku napromieniowania ostrych i gwałtownych jak i przewlekłej ekspozycji na promieniowanie.

14. Mikro algi jako żywność i dodatek do żywności.(Microalgae as food and supplement. )

Kay RA, Crit Rev Food Sci Nutr 1991 , 30 (6) :555-73.

Chlorella oraz Spirulina, są używane jako źródło składników odżywczych i związków chemicznych. Mają znaczne ilości białka, lipidów, chlorofilu, karotenoidów, witamin, minerałów i unikalnych pigmentów. Mogą one również mieć silne związki pro-biotyczne wpływające na zdrowie. Artykuł ten weryfikuje ich stosowanie w ujęciu historycznym i aktualnym.

15. Wpływ chlorelli na szczury z niedoborem żelaza -niedokrwistość.( Effect of chlorella on rats with iron deficient anemia.)

Matsuura E ; Nemoto T ; Hozumi H , i wsp., Kitasato Arch Exp Med 1991 Dec; 64 (4) :193-204

W celu określenia skutków niedoboru żelaza na żywych organizmach, szczurom podawano karmę bez żelaza, kompletną karmę, karmę z dodatkiem 1 % Chlorelli karmę z dodatkiem 5 % Chlorelli oraz karmę z dodatkiem 10 % Chlorelli. Przez pierwsze 30 dni, szczury wszystkich grup otrzymywały karmę bez żelaza, aby spowodować jego niedobór, a następnie zostały poddane odpowiedniej diecie w czasie kolejnych 30 dni aby można było obserwować zmiany w ich kondycji. Otrzymano następujące wyniki. Szczury na diecie z dodatkiem chlorelli bardzo szybko powróciły do zdrowia.

 

16.Zwiększona odporność na zakażenia E.coli myszy traktowanych cyklofosfamidem poprzez podskórne podawanie wodnego ekstraktu Chlorelli vulgaris.

Konishi F; Tanaka K; Kumamoto S, et al Cancer Immunol Immunother 1990, 32( 1 ):1 -7

Był badany wpływ Chlorelli vulgaris na przywracanie liczby leukocytów oraz zwiększenie odporności na zakażenia bakteryjne u myszy z niedoborem białych krwinek wywołanym cyklofosfamidem- środkiem stosowanym w chemioterapii. Po podaniu cyklofosfamidu, co drugi dzień przez 13 dni była podawana chlorella w ilości 50mg/kg masy ciała. Stwierdzono przyspieszenie w odzyskiwaniu białych krwinek przez myszy. Liczba pro białych krwinek w śledzionie szybko wzrosła po podaniu chlorelli. Myszy, którym podano Chlorellę wykazały lepszą odporność na zakażenia E. coli, niezależnie od czasu prowokacji. Liczba bakterii E.coli u myszy leczonych cyklofosfamidem wzrastała gwałtownie po zakażeniu. Śmierć następowała w ciągu 24 godzin. U myszy, którym podano Chlorellę po 6 godzinach następowało nasilenie eliminacji E.coli w obrębie otrzewnej, śledziony i wątroby. Wyniki te wskazują, że Chlorella może być stosowana, jako silny środek pobudzający nieswoistą odporność na zakażenia u myszy z neutropenią.

 

17. Wpływ Chlorelli vulgaris na myszy zainfekowane cytomegalowirusem.

 Ibusuki K; Minamishima Y, Nat Immun Celi Growth Regul 1990, 9 (2):121-8

Oceniano pośredni przeciwwirusowy efekt Chlorelli na zakażenie wirusem cytomegalii u myszy (MCMV). Myszy, którym podano 10mg Chlorelli na 3 dni i 1 dzień przed zainfekowaniem wirusem, przeżyły. Efekt ochronny Chlorelli wyrażał się spadkiem reprodukcji zakaźnych wirusów w głównych narządach myszy. Chlorella wykazała również efekt ochronny przed uszkodzeniami narządów docelowo atakowanych przez MCMV.

18. Efekt radio protekcyjny wodnego wyciągu z alg słodkowodnych chlorococcal ( Chlorella kessleri) u myszy i szczurów.

                                                                                                                                              Rotkovska D ; Vacek; Bartoníčková, Strahlenther Onkol 1989 Nov; 165 ( 11 ) :813 – 6

W doświadczeniach na myszach i szczurach działanie badano po jednorazowym podaniu wyciągu z chlorelli. Po iniekcji, ilość krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiku kostnym i śledzionie myszy ( CFU) wzrosła, podobnie jak ich przeżywalność po napromieniowaniu. Napromieniowanie śmiertelną dawką promieniowania gamma, nastąpiło 24 godziny po podaniu Chlorelli. W grupie poddanej iniekcjom z Chlorelli przeżyło więcej osobników. W pierwszym dniu po podaniu, Chlorella chroni myszy przed krótkim i długotrwałym działaniem promieniowania. Efekt ochronny obserwowano po podaniu do otrzewnej, domięśniowym i podskórnym.

19. Wpływ suszonej, sproszkowanej Chlorelli vulgaris na doświadczalną miażdżycę i hipercholesterolemię u królików poddanych diecie wysokocholesterolowej.

Sano T; Tanaka Y, Artery, 1987; 14( 2 ):76 – 84

 

Działanie przeciw cholesterolowe i przeciwmiażdżycowe sproszkowanej suszonej Chlorelli, badano u samców białych królików japońskich. Obciążenie dietą wysokocholesterolową znacząco zwiększyło ilość całkowitego cholesterolu w surowicy krwi oraz poziom beta – lipoprotein, co spowodowało zmiany miażdżycowe aorty. W grupie, gdzie równolegle z dietą wysokocholesterolową podawano Chlorellę w ilości1%, wzrost poziomu cholesterolu całkowitego i beta-lipoprotein został ograniczony. Ponad to, rozwój uszkodzeń miażdżycowych aorty był znacząco mniejszy. Clofibrat(lek na obniżenie cholesterolu) stosowany w grupie kontrolnej, nie wykazał żadnego działania hamującego, ani na zwiększenie poziomu lipidów w surowicy ani na rozwój uszkodzeń miażdżycowych aorty.

20. Wpływ Chlorelli na przenoszenie metylortęci do płodu u ciężarnych myszy.

J Toxicol Sci. 2011 Oct; 36 (5):675-80.
Uchikawa T , Maruyama ja , Kumamoto S , Ando Y , Yasutake .

 

Streszczenie  Pomijamy dramatyczny przebieg doświadczenia przechodząc do wniosków końcowych. Stwierdzono, iż w grupie, której podawano Chlorellę Pyroneidosę płód w znaczącym stopniu był chroniony przed akumulacją MeHg. Ponad to akumulacja metylortęci w mózgach samic myszy była ograniczona w istotnym stopniu.

21.Detoksykacja szczurów zatrutych Chlorodekonem(insektycyd chloroorganiczny) chlorellą i sporopolleniną z Chlorelli.

Pore RS . Drug Chem Toxicol. 1984; 7 (1) :57-71.

Streszczenie

Prototoekoidy Chlorelli przyspieszały detoksyfikację szczurów zatrutych Chlordekonem, zmniejszając okres półtrwania toksyny z 40 do 19 dni. Spożyta alga przechodzi przez przewód pokarmowy nieuszkodzona, przerywając wewnątrz jelitową recyrkulację uporczywego insektycydu, a następnie eliminuje Chlordekon związany przez Chlorellę wraz z kałem. Efekt detoksykacyjny był podobny do tego uzyskanego za pomocą kolestyraminy. Preparaty laboratoryjne zostały przygotowane tak by ustalić, czy sporopolenina wyizolowana z komórek roślin zachowuje właściwości terapeutyczne całych komórek. Kwas i hydroliza alkaliczna powoduje zniszczenie komórek za wyjątkiem odpornych składników ściany komórkowej. Ten składnik to sporopollenin, polimer karotenoidowy bardzo rzadko występujący w naturze, zarówno w mikroorganizmach jak i roślinach. Użyty w doświadczeniu jako materiał porównawczy sporopollenin roślinny nie był aktywny, a sporopollenin jako ścianka komórkowa alg zachował aktywność terapeutyczną całych komórek. Komórki i ściany komórkowe Chlorelli mają zatem zdolność odtruwania zwierząt zatrutych Chlorodekonem i innymi związkami ksenobiotycznymi o podobnych właściwościach.